Słownik pojęć Lean

 
  • Chronometraż Jest to ustalenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania, operacji. Chronometraż ustala się na podstawie pomiarów czasu przeprowadzonych przy stanowisku pracy po wstępnej analizie czynności potrzebnych do wykonania danego zadania, a także zwróceniu uwagi na spodziewane czynniki powodujące przerwy w pracy. Chronometraż służy m.in. do ustalenia faktycznych możliwości produkcyjnych.
  • Ciągnięcie Jest to określenie dotyczące produkcji, w której proces poprzedzający (operacja nr 1) nie jest wykonywany dopóki z procesu kolejnego (operacji nr 2) nie wpłynie informacja o faktycznym zapotrzebowaniu na dany detal. Ciągnięcie (oznaczana na Mapie Strumienia Wartości, jako zawinięta strzałka) może być realizowane np. poprzez kanban. System zapobiega produkcji „na zapas”. Zmniejsza koszty produkcji m.in. poprzez uwolnienie środków zamrożonych w zapasach magazynowych. Określenie może również dotyczyć usług i procesów biurowych.
  • Ciągły przepływ Idealny sposób produkcji, do którego dąży się poprzez stosowanie technik Lean Manufacturing/Management. Czasem jest określany skrótem 1PF (One Piece Flow – Przepływ jednej sztuki). Podczas produkcji realizowanej w systemie ciągłego przepływu zapasy międzystanowiskowe są wyeliminowane, a produkt przechodzi równomiernie i bezpośrednio z jednego etapu produkcji do następnego.
  • Czas cyklu (C/T) Czas, który upływa pomiędzy wyjściem kolejnych sztuk produktu z danego procesu (operacji), grupy procesów lub strumienia wartości. Używany podczas tworzenia Mapy Strumienia Wartości. Pozwala odnieść częstotliwość produkcji do częstotliwości zamówień klienta (czasu taktu). Wyróżnia się także czas cyklu maszyny oraz czas cyklu operatora.
  • Czas dodawania wartości (VA) Czas potrzebny na wykonanie czynności, za które faktycznie zapłaci klient – np. czas montażu obudowy do aparatu fotograficznego. Czas dodawania wartości pozwala uzyskać świadomość różnicy pomiędzy czasem niezbędnym dla faktycznego montażu obudowy, a czasem obecnie potrzebnym na czynności przygotowawcze, zbędny ruch, przemieszczanie i innych czynności związanych z siedmioma marnotrawstwami, które mogą w przyszłości zostać usunięte z procesu.
  • Czas procesu (P/T) Czas faktycznej pracy w procesie. Liczony od momentu rozpoczęcia operacji do momentu zakończenia bez uwzględniania zakłóceń powodujących przestoje. Jest to czas idealnego przejścia przez proces.
  • Czas przejścia (L/T) Jest to czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich zadań w procesie (operacji), grupie procesów, a także całym strumieniu wartości. Czas przejścia liczony jest od momentu wejścia do procesu do momentu wyjścia z procesu i uwzględnia wszelkie przestoje i zakłócenia mające miejsce podczas pracy.
  • Czas przezbrojenia (C/O) Czas mierzony od momentu wyjścia ostatniej dobrej sztuki produktu z rozpatrywanej maszyny do momentu wyjścia pierwszej poprawnie wykonanej sztuki po jej przezbrojeniu. Jak wszystkie wspomniane wyżej czasy, może odnosić się także do usług – czas od ostatniego wykonania usługi do momentu poprawnego wykonania pierwszej usługi po np. zmianie przyrządu i reorganizacji stanowiska pracy.
  • Czas taktu (T/T) Częstotliwość zamówień klienta liczona poprzez iloraz dostępnego czasu pracy (bez przysługujących pracownikom przerw) i wielkości składanych zamówień. Wynik, który otrzymujemy wskazuje, że klient oczekuje od nas danego produktu (usługi), np. co kilkadziesiąt sekund. Jest, to czas, który jest odnośnikiem dla czasu cyklu. Czas cyklu nie powinien przekraczać wartości czasu taktu, ale jednocześnie oscylować w jego okolicach w celu uniknięcia nadprodukcji.
Śledź nas w social media Aktualności  
Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej

To był maj!... Ale Saska Kępa nie pachniała szalonym, zielonym bzem, bo bzy w tym roku zaczęły kwitnąć nieco wcześniej i zdążyły już przekwitnąć. Poza tym cała rzecz się działa w Gliwicach, a nie w Warszawie. Bo to Gliwice na dwa dni stały się stolic ...

Zapowiedź: 17. Konferencji Lean | Six Sigma

Zapraszamy serdecznie do udziału w 17. Konferencji Lean | Six Sigma, organizowanej przez Akademię Białego Kruka, która odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do spotkania oraz wymiany poglądów z czołowymi ekspertam ...

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
PatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku