Projekty Lean

 

Przedsiębiorcza młodzież poznaje Lean w szkołach - już piąty rok

Pamiętacie dwa artykuły o Lean w szkole, które pojawiły się kilka lat temu na LeanCenter? Eksperyment przeprowadzony w 2014 roku w jednej z gdańskich szkół, obecnie urósł do sporych rozmiarów, stał się nie tylko programem, ale już fundacją organizującą lekcje przedsiębiorczości uczące rozwiązywania problemów i myślenia w duchu Lean Management w setkach szkół. Poniżej podsumowanie i zapowiedź tego, co będzie działo się w nowym roku szkolnym.
Bezpłatny program edukacyjny Lean Thinking jest realizowany w całej Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat – szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów. Łączy przedsiębiorstwa i szkoły we wspólnym programie. Jest modułem Lekcji Przedsiębiorczości.

Fundacja LEAN EDUCATION realizuje swoją misję na terenie całego kraju. Dociera do coraz większej liczby beneficjentów jej programów: uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich, studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także trenerów, jurorów i dużej grupy wolontariuszy. Jej celem statutowym jest:

"tworzenie środowiska do rozwoju
uniwersalnych postaw i kompetencji
uczniów i studentów
poszukiwanych przez najlepszych pracodawców"


Początki działalności

Koncepcja programu "Młody Lean Lider" powstała w roku 2014, kiedy rozpoczęto (jako zespół pasjonatów) 2 letnią pracę z pilotażową we współpracy z Gimnazjum nr 16 z Gdańska. Pilotaż prowadzono we współpracy z nauczycielami - wychowawcami klas, dyrekcją szkoły oraz 2 psychologami. W pilotażu wzięło udział 7 klas trzecich gimnazjum (pierwszy rok pilotażu) oraz 7 klas pierwszych gimnazjum (drugi rok pilotażu) oraz w sumie 25 nauczycieli.

Zobacz od czego się zaczęło - cz. 1 oraz część 2.

Wynikiem prac pilotażowych jest program "Młody Lean Lider", który zgodnie z zasadami lean thinking co roku jest doskonalony i rozwijany, tak by w jak największym stopniu realizować potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, uczniów oraz naszych wolontariuszy.

Założyliśmy Fundację!

Do czerwca 2018 roku działaliśmy jako stale powiększająca się grupa pasjonatów lean. Łączyła nas i nadal łączy misja rozwoju młodzieży oraz pasja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W tym czasie zrealizowaliśmy pilotaż, opracowaliśmy program oraz wykonaliśmy 2 edycje programu "Młody Lean Lider". Z uwagi na fakt, iż wiele instytucji i organizacji nie chciało z nami współpracować na zasadzie wsparcia czy bezpłatnego udostępniania swoich zasobów stworzyliśmy Fundację.

Założycielami fundacji są: Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski, Natalia Jażdżewska i Piotr Bielawski. Ta uregulowana prawnie forma działania pozwoliła nam rozwinąć skrzydła zwiększając nasze możliwości działania. Dziś wspólnie z innymi osobami: Justyną Rak, Iwoną Paliwoda i Wojciechem Tatys, Hanną Sikorską i Michałem Wlaźlińskim wyznaczamy kierunki rozwoju działań Fundacji, przede wszystkim skupiając się na organizacji i strukturyzowaniu naszych działań w ramach realizowanych programów w sposób, który zapewnić ma maksymalną efektywność wykorzystania zasobów, którymi dysponujemy.

Lean i przedsiębiorczość w szkole
„Młody Lean Lider”

Do chwili obecnej w naszym sztandarowym, bezpłatnym programie edukacyjnym "Młody Lean Lider" wzięło udział w sumie: 1922 uczniów, 153 nauczycieli, 91 szkół, 67 jurorów z 62 przedsiębiorstw, 32 przedsiębiorstwa goszczące uczniów, 29 koordynatorów regionalnych z 29 przedsiębiorstw oraz 7 uczelni.

Nasz program edukacyjny opiera sięna grywalizacji w formie niekomputerowej gry symulacyjnej oraz nauce przez wyzwania. Nauczyciele otrzymują od nas wsparcie w postaci scenariuszy lekcji i bezpłatne szkolenia. Wcale nie muszą być znawcami lean! Program Młody Lean Lider to 3 etapowy, dziesięciomiesięczny turniej, w którym uczniowie w 10 osobowych zespołach rozwijają postawy, wiedzę i umiejętności.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, techników i liceów. Udział nastoletnich uczniów w tym unikatowym programie to szansa na rozwinięcie przez nich kompetencji przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej. Oprócz nauki projekt gwarantuje także świetną zabawę – na każdym etapie. Drużyny otrzymują zadania konkursowe do realizacji we własnym zakresie. Mają także okazję uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami.

Zwieńczeniem dziesięciomiesięcznego programu jest prezentacja zrealizowanych projektów przed profesjonalnym Jury, w którego gronie zasiadają managerowie firm, koordynatorzy Lean Management oraz wykładowcy Lean z wyższych uczelni. Współpracują z nami m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Uniwersytet Gdański, gdzie co roku odbywają się ogólnopolskie finały naszego programu.
Bezpłatny program edukacyjny

Warto pamiętać, że ze strony szkoły program nie wymaga dużych nakładów, ani czasowych, ani finansowych. Nauczyciel / pedagog organizuje grupę chętnych uczniów i zapisuje ją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Można zgłosić nielimitowaną liczbę grup. Uczniowie nie muszą być w tym samym wieku, czy też z jednej klasy – istnieje dowolność tworzenia grup. Niezmienną zasadą jest dorosły opiekun i młodzież we wskazanym przedziale wiekowym. Materiały, które uczniowie wykorzystują w projekcie to papier, nożyczki, klej i inne podstawowe przybory biurowe. Jedynym wydatkiem w przypadku bardzo dobrych wyników jest dojazd na półfinały i finały oraz wyżywienie w ich trakcie.

Obserwując minione edycje można zauważyć, że uczniowie niezwykle angażują się w program i chętnie biorą udział w stawianych im wyzwaniach. Jest to wspaniała okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli, dla których przygotowujemy dodatkowe, bezpłatne szkolenia!

Program Lean Lider na lekcjach przedsiębiorczości w szkołach średnich
Ruszyły zapisy

Rekrutacja na edycję 2019/2020 została właśnie uruchomiona, serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie! Najważniejsze informacje znajdziecie w udostępnionej przez nas na stronie www.leaneducation.pl

Czego uczymy?

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie Toyota.

Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

1. LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy
2. LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

LEAN to także DROGA do:

- NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI poprzez
- stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA we wszystkich aspektach działalności poprzez
- wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji aby
- spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW
- zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie

A chodzi o to byśmy potrafili określić kim jest nasz klient i stale doskonalili wspólne działania by zrealizować oczekiwania tego klienta. Powinniśmy jednocześnie dbać o satysfakcję z wykonanych działań i współpracy w zespole. Satysfakcję nie tylko z wyniku, ale również z drogi jaką przebywamy by ten wynik osiągnąć. Byśmy nie pomijali niczyjej opinii, zdania czy zaangażowania, gdyż dzięki temu możemy lepiej wykorzystać talenty nasze i tych, którzy nas otaczają. Każdy ma jakiś talent. A używanie talentu i patrzenie na rezultaty działań, które są naszą silną stroną daje ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości.

Młody Lean Lider ma już 5 lat
Na czym polega program „Młody Lean Lider”?

Pierwszy etap, rozgrywany w okresie październik-grudzień, to BUDOWANIE POSTAW. Uczestnicząc w projekcie, otrzymujecie wraz z opiekunem grupy tj. nauczycielem, scenariusze lekcji i gry symulacyjnej Lean Management oraz zadania dodatkowe mające na celu rozwinięcie postawy Lean Thinker'a. Nauczyciele przechodzą szkolenie (realizowane przez Koordynatorów regionalnych), które przygotowuje ich do poprowadzenia grupy. Każda ze szkół organizuje wewnętrzne rozgrywki. Najlepsze drużyny przechodzą do kolejnego etapu.

Program można także realizować poza ogólnopolskim turniejem w tempie dopasowanym do aktualnych możliwości grupy, ponieważ w tym roku przygotowane zostały scenariusze lekcji na cały czas trwania edycji. Dodatkowym wsparciem dla opiekuna grupy w tym roku są nagrania zamieszczone na YouTube z najtrudniejszymi do wytłumaczenia elementami. Dodatkowo po zarejestrowaniu grupy zarówno opiekun jak i zespól otrzymują dostęp do zamkniętych grup na Facebook’u na których po zadaniu pytania, otrzymają odpowiedz bezpośrednio z Centrali Fundacji.

Drugi etap, rozgrywany w okresie styczeń-luty, to ROZWÓJ WIEDZY. Grupy, które przeszły do tego etapu reprezentują swoją szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych o charakterze ogólnopolskim. Tym razem zmagać się będziecie z zupełnie nową grą i trudniejszymi wyzwaniami. W poradzeniu sobie z tymi zadaniami pomoże Wam dostęp do merytorycznych wskazówek. Najlepiej współpracujące grupy o najwyższych rezultatach przechodzą do rundy finałowej! W przygotowaniach do rozgrywki półfinałowej grupy wspierane są przez Koordynatora regionalnego. Etap ten zamykamy półfinałami w trzech lokalizacjach w kraju: Gdańsku, Łodzi oraz Wrocławiu.

Etap trzeci, finałowy to ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI. Rozgrywany jest przez okres 2 miesięcy w jednym z przedsiębiorstw w najbliższej okolicy szkoły, z której pochodzą uczestnicy. Są to 3 wizyty po 3 godziny.

Zadaniem finalistów jest opracowanie pomysłów doskonalących w odwiedzanej firmie oraz zaprojektowanie własnej gry symulacyjnej opisującej zaobserwowane procesy. Każda grupa finalistów otrzymuje opiekuna ze strony firmy. Etap ten, a zarazem cały program kończy się wielkim finałem organizowanym w Gdańsku.

Gra symulacyjna

W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach którą uczniowie rozwinąć powinni w toku przygotowań do półfinałów.

W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces - jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

Zarządzanie projektami

Półfinały wyłonią finalistów, którzy przejdą zajęcia z Zarządzania Projektami wg Scrum. Na zajęciach finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy.

Realizacja projektów w firmach regionu!

Każdej z grup przysługują 3 trzygodzinne wizyty w przedsiębiorstwie. W tym czasie, pod opieką reprezentanta firmy, poznają ją, będą mogli zapoznać się z procesem wytwórczym, dowiedzieć się o stawianych przed nim wyzwaniach, zgłębić problemy do rozwiązania i omówić swoje pomysły. Jednocześnie bazując na swoich obserwacjach, a także wcześniejszych doświadczeniach z grami planszowymi, karcianymi, figurkowymi, symulacyjnymi i in. opracują grę symulacyjną.

Finały na Uniwersytecie Gdańskim

W trakcie rundy finałowej uczniowie przedstawią rezultaty swoich projektów przed Jury - praktykami Lean Management. Drugim wyzwaniem będzie poprowadzenie zaprojektowanych gier. Uczestnikami będą ... sami uczestnicy. To oni będą też dodatkowymi Jurorami. Ocenią przydatność gry dla innych uczniów. A stworzone gry będą służyły nauczycielom - Lean Thinker'om!

Zachęcamy do zgłoszenia grup do bieżącej edycji oraz zapraszamy śledzenia poczynań uczestników.
Wszystkie informacje na temat programu, informatory oraz poradniki praktyczne dostępne są na stronie www.leaneducation.pl. Jesteśmy także na Facebook’u i YouTube!

O tym, jak działa program Młody Lean Lider, także zobaczysz w poniższym filmie:

Joanna Czerska, Prezes Fundacji Lean Education, dyrektor merytoryczny

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence
Comarch Technologies
Śledź nas w social media Aktualności  
Dobre praktyki Lean Higher Education

Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe – to temat przewodni tegorocznego XI seminarium LeanHE Poland. Wydarzenie organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się w dniach 24–25 czerwca.

oLEANpiada 2024

oLEANpiada odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wydarzenie będzie obejmować tematy związane z Lean Management, uwzględniając także tematykę Problem Solving.

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
  Kwiecień 2024  
PON WT ŚR CZW PT SOB NDZ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Najbliższe szkolenia Lean  
PatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku