Aktualności Lean

 

Nasi pracownicy nie mogą doczekać się poniedziałku – relacja z konferencji Strategia Lean

 Dodano: 2018-11-28
Hotel Airport Okęcie w Warszawie 20. listopada br. gościł grono ekspertów a wśród nich 14. doświadczonych praktyków biznesu, uczestniczących wraz z przybyłymi gośćmi w IV. Konferencji Strategia Lean, tym razem zatytułowanej „Dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków?”.
Otwarcie konferencji należało do Radka Drzewieckiego. Wprowadził uczestników w tematykę całego dnia twierdząc m.in., że satysfakcja i zaangażowanie są jednym z największych wyzwań obecnego biznesu.

Debata – dlaczego tylko 26% transformacji kończy się sukcesem?

Moderator: Łukasz Bentkowski - Leanpassion

Paneliści: Krystian Bestry - President CEO Adaptive Solutions Advisory Group, Paulina Święcicka - Lean Six Sigma Master Black Belt Manager 3M, Bartłomiej Rodawski - Dyrektor Operacyjny Adamed Group, Bruno Lambrecht - Dyrektor Generalny CFE Polska, Karina Popieluch - Founder KaiZen HR, Julita Czyżewska - CEO PZU Zdrowie.

Podczas debaty moderator Łukasz Bentkowski z Leanpassion jakże trafnie zadawał panelistom pytania związane z procesem transformacji w ich firmach. W odpowiedzi można było usłyszeć m.in., że transformacja powinna być trwała, a żeby tak było należy aktualizować cele strategii i dostosowywać je do oczekiwań rynku.

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Wyzwania stawiane firmie trzy lata temu mogą być już dzisiaj nieaktualne. Wizja zmiany powinna być klarowna, każdy musi widzieć cel transformacji. Wyzwaniem dla liderów jest obecnie tworzyć kulturę pracy i komunikację między pracownikami tak, aby wzbudzić w nich poczucie przynależności do zachodzących zmian. Wszyscy zgodnie twierdzili, że transformacja to proces długotrwały, skomplikowany i wymagający ciągłego zaangażowania oraz dostosowywania do dynamicznie rozwijającego się świata.

Uwaga na kolejny modny kierunek

Uczestnicy zastanawiali się nad przyczynami porażek wdrożeń, nawiązywali do tendencji w organizacjach, które podążając za „modnymi” kierunkami w zarządzaniu (ISO, Six Sigma, TQM, WCM, Lean), zapominają zarówno o ludziach, którzy w całym tym „modnym” chaosie muszą się odnajdywać i realizować swoje operacyjne zadania, ale przede wszystkim, firmy zapominają o celu, któremu zmiany miały służyć. Zaczynają zmiany bez kierunków, wizji, celów, a przecież tak wiele firm wdrożyło choćby ISO 9001. Zapominają o określeniu STRATEGII!

Klaus Petersen zwrócił uwagę na przewrotny paradoks zmian:

- ludzie wybierają rutyny, lubią swój stolik w kantynie i miejsce w sali konferencyjnej,

- jednocześnie obawiają się zmian, które są tym bardziej przerażające… im bardziej dotyczą ich samych!

Na czym polega więc przewrotność zmian?

Ludzie chcą ich i ich potrzebują, ale zmiany wymagają od liderów, aby ci najpierw określili jasne zasady i cele, które podczas zmian będą obowiązywać.

Co jest więc kluczem do skutecznego startu?

Chęć, deklaracja i wizja zmian u Liderów.

Jeśli zarząd (liderzy) nie chcą sami siebie zmienić wówczas trwałych zmian nie będzie!

Klaus na swoich slajdach pokazał kolejne kroki działania, które sprawdził w swoich wdrożeniach:

* Dlaczego chcesz się zmienić?

Opowiedz pracownikom historię zmiany, którą chcesz przeprowadzić. Pokaż kierunek, cele, plan. Poświęć cierpliwie dużo czasu na tłumaczenie ludziom o co ci chodzi.

* Jak chcesz to zrobić?

Dostarcz ludziom wiedzy i narzędzi niezbędnych do realizacji celów. Naucz ich rozwiązywać problemy, bo te będą chlebem powszednim zmian. Stwórz struktury i otoczenie do zmian i narzędzia do kontroli postępów transformacji.

* Co chcesz osiągnąć?

Nazwij i wskaż cele mierzalne. Ujednolić język i komunikację, dostarcz tablice, wykresy. KPI to esencja procesu zmian – pokazują, gdzie jesteśmy i gdzie naprawdę zmierzamy. Pokazuj wyniki szybko, prostymi metodami, nie marnuj energii na niepotrzebne analizy. Dąż do standaryzacji osiąganych wyników. …a więc stosuj się do starego, dobrego PDCA.

I rada na koniec:

- bądź cierpliwy, gdy zmieniasz przyzwyczajenia ludzi

- i nie skupiaj się na narzędziach, ale na ludziach – to oni dokonują zmian!

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Digital transformation & Leadership AD 2018, to prelekcja Artura Kurasińskiego.

Niepokojąca.

Dlaczego? Dlatego, że pokazuje kierunki zmian, jakie zachodzą na rynku, w organizacjach i jak przekładają się na naszą pracę i jej perspektywy, a raczej na jej tymczasowość.

Dwugodzinna podróż w korkach do pracy i z pracy. Nierealistyczne i nierealizowane plany, nadgodziny… wszystko po to, aby dowiedzieć się, że Twoja firma została wyparta z rynku przez sieciowego giganta - tu autor przytacza przykład Amazon.com, który obecnie dostarcza praktycznie każdego rodzaju asortymentu, agresywnie rozpychając się w większości nisz handlu detalicznego. Jednocześnie w kolejce już stoją firmy chińskie z AliExpres na czele.

Artur pokazuje tempo i kierunek zmian, na przykładzie biurka:

- wypełnionego w latach 60 notatnikami, kalendarzami, faksem, długopisami, maszyną do pisania,

- zastępowanych systematycznie postępującą informatyzacją,

- ostatecznie mieszcząc wszystko w smartfonie.

Każdy kopiuje każdego, szczególnie przodują w tym wielcy, odcinając małych od nisz i rynku. Media społecznościowe nie rozdają prezentów w postaci komunikatorów, ale katalogują swoich użytkowników w szczegółowych metrykach, gdzie zapisana jest cała historia naszych upodobań, poglądów i umiejętności. Jak ma w tym odnaleźć się, człowiek, pracownik, który przy swojej maszynie, biurku, miejscu pracy spędził kilkadziesiąt lat?

Czy taki świat utrzyma się i czy możemy wierzyć, że pracodawcy pozwolą nam przeżyć w nim życie takim, jakie znamy? Prawdopodobnie nie. I to wcale nie z powodu swojej złej woli, ale z powodu strategii przetrwania, jaką same muszą obrać w zmieniającym się świecie.

Praca stała się po prostu towarem, którego nikt (rząd, społeczeństwo, szkoły, pracodawcy) nie pomaga nam dostosować do potrzeb.

Czy jest gdzieś kierunek i strategia, którą możemy obrać?

Prelegent wskazuje na milenialsów:

- nie mają kredytów,

- pracują na zlecenie,

- są świadomi tymczasowości swoich zajęć,

- …ale też nie zostawiają złudzeń swoim pracodawcom: nie szanujesz, nie doceniasz, nie wspierasz, nie płacisz… to żegnaj, idę dalej, choćbym miał wyprowadzać psy na spacer. Steve Jobs nie utrzymałby swojej posady, pracując swoim stylem z ludźmi tak patrzącymi na swoją wolność i rolę.

Obecny czas, jest już czasem przeszłym, stąd kluczem jest wizja przyszłości – i tyczy to zarówno firm, jak i pracowników.

Jako dowód tej tezy prelegent posłużył się statystyką, wg której 84% firm upada podczas transformacji technologicznych, które:

- trwają kilka lat,

- realizują ją zewnętrzni konsultanci, którzy po tym znikają,

- ale ludziom nigdy nie zakomunikowano, po co to właściwie robią …więc wraz konsultantami znika także projekt, a firma pozostaje ze straconym czasem i konkurencją, której nie będzie już w stanie dogonić.

Zmiany wydarzą się nawet jeśli się do tego przygotowujemy, a zdarzą się na pewno jeśli tego nie zrobimy.

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Sherlock Waste i Bartosz Długołęcki to prelekcja o statystyce zdarzeń pozornie niemierzalnych - miękkich usprawnień.

A jednak system udowadnia, że to co intuicyjnie, jako Leanowcy wiemy:

- wypełnieniem strategii i narzędzi zarządzania procesem jest jego doskonalenie.

Sherlock mierzalnie udowodnił to co teoretycznie wiemy:

- min. 21% marnotrawstwa to szukanie, pytanie i wyjaśnianie,

- to 21% straconej produktywności,

- to 21% straconego czasu naszym pracowników, za który i tak trzeba zapłacić,

- to 21% okazji na utratę zaangażowania tych 15% ludzi, którzy do pracy przychodzą po coś więcej niż tylko do pracy, na przerwę i do wyjścia.

Managerowie mają cele, oczekiwania, zmieniające się strategie, wdrożenia Lean, Agile… i nie mają czasu zejść do Gemba, żeby opowiedzieć o tym ludziom …i posłuchać ludzi.

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Aplikacja oczywiście nie zastąpi zejścia do Gemba, ale ma wspomóc pozwolić pracownikom poczuć, że:

- ktoś ich słucha, - że nie są sami ze swoim problemem, czyli, że ich problem nie jest głupi, że nie są jedynymi, który to widzą,

- mogą dostać podpowiedz, bo ktoś gdzieś indziej, już go rozwiązał

- rozwiązywanie problemów może być ciekawe i może być zabawą.

Jednak pamiętajmy słowa Klausa Petersen:

- technologia to tylko narzędzie – problemy rozwiązują ludzie.

Kolejne prezentacje pokazywały przewagę zdefiniowanej, przemyślanej i konsekwentnie realizowanej strategii …w której naczelną rolę odgrywali ludzie. Wdrożenia w EMC Instytut Medyczny, Wavin, York, Amway to wszystko przykłady odejścia od przypadkowych działań i zwrócenia się do strategii, mierzonej faktami i miernikami.

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Na zakończenie wspomniany na wstępie Radek Drzewiecki powiązał wszystkie wątki, jakie przewijały się podczas Konferencji z tematem przewodnim:

- Strategią Lean.

Co robi większość firm:

- wdraża różne systemy (Lean, SixSigma, WCM, TOC, Agile, itd.),

- wybiera narzędzia, które kolejno będzie uruchamiała,

- szkoli z nich ludzi,

- stawia im cele,

- czasem uruchamia też zespół, np. Lean,

- a następnie uruchamia projekty, które ci ludzie mają prowadzić?

Ale… czy naprawdę zrozumiano problem? Czy naprawdę potrzeba takich właśnie działań w organizacji, czy też to kolejna „modna zabawka zarządu”?

relacja-pracownicy-doczekac-poniedzialku

Tymczasem firmy trawią patologie, z których każda z osobna i wszystkie razem, za każdym razem uniemożliwią skuteczne wdrożenie strategii zmian:

1. 95 % managerów nie zna misji, wizji i celów strategicznych firmy – dokąd więc mogą zaprowadzić swoje firmy i pracowników? Co mogą zmienić, gdy często nie wiedzą co chcą zmienić?

2. Tylko 18% ludzi odczuwa satysfakcję z pracy – reszta przychodzi do roboty – jakie więc zmiany możemy przeprowadzić z tak „zmotywowanym” zespołem?

3. 80% procesów nigdy nie zostało zmierzonych, czyli zarządzamy dzięki opiniom, nie faktom – a już Peter Drucker zauważył, że jeśli nie potrafimy czegoś zmierzyć, to nie potrafimy tym zarządzać. Dlaczego? A czy wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku?

4. 90% liderów improwizuje w swojej pracy – nie posiadają standardów działania, są zostawieni sami sobie ze zmieniającymi się celami,

5. 9/10 transformacji nie udaje się, bo doskonalenie przeszkadza biznesowi…a przynajmniej tak sądzi się w tych 9 firmach.

Jak więc wdrożyć Strategię Lean? Uporaj się z pięcioma patologiami. A jeśli jeszcze nie wiesz jak do tego przystąpić, sięgnij po książkę Radka – „Strategia Lean”, która: „…nie jest o lean, ta książka jest o tym jak stworzyć warunki do tego by być lean”.
Bartosz Murawski


Pozostałe aktualności Lean

 • Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej

  relacja-ii-ogolnopolska-konferencja-jakosciowa

  To był maj!... Ale Saska Kępa nie pachniała szalonym, zielonym bzem, bo bzy w tym roku zaczęły kwitnąć nieco wcześniej i zdążyły już przekwitnąć. Poza tym cała rzecz się działa w Gliwicach, a nie w Warszawie. Bo to Gliwice na dwa dni stały się stolicą działań jakościowych, gdyż to właśnie w murach Politechniki Śląskiej, a dokładniej – w Centrum Edukacyjno-Kongresowym – miała miejsce druga już odsł ...

 • Zapowiedź: 17. Konferencji Lean | Six Sigma

  zapowiedz-17-konferencja-lean-six-sigma

  Zapraszamy serdecznie do udziału w 17. Konferencji Lean | Six Sigma, organizowanej przez Akademię Białego Kruka, która odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do spotkania oraz wymiany poglądów z czołowymi ekspertami, praktykami i specjalistami z dziedziny optymalizacji procesów i rozwiązywania problemów.

 • Dobre praktyki Lean Higher Education

  dobre-praktyki-lean-higher-education

  Dobre praktyki zarządcze, projektowe i narzędziowe – to temat przewodni tegorocznego XI seminarium LeanHE Poland. Wydarzenie organizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbędzie się w dniach 24–25 czerwca.

Technologie wspierające Lean

PARTNERZY SEKCJI:

3DGence
Comarch Technologies

Komentarze

Śledź nas w social media Aktualności  
Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Jakościowej

To był maj!... Ale Saska Kępa nie pachniała szalonym, zielonym bzem, bo bzy w tym roku zaczęły kwitnąć nieco wcześniej i zdążyły już przekwitnąć. Poza tym cała rzecz się działa w Gliwicach, a nie w Warszawie. Bo to Gliwice na dwa dni stały się stolic ...

Zapowiedź: 17. Konferencji Lean | Six Sigma

Zapraszamy serdecznie do udziału w 17. Konferencji Lean | Six Sigma, organizowanej przez Akademię Białego Kruka, która odbędzie się 6-7 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie stanowi wyjątkową okazję do spotkania oraz wymiany poglądów z czołowymi ekspertam ...

Polecamy
Kalendarz konferencji Lean  
PatronujemyWyszukiwarka
Śledź nas na Facebooku